Ügyfélkapu

Felhasználó név: Jelszó:

  Árpád út 142.

  Budapest IV. kerület
  76 lakásos társasház

  Vörösmarty Udvar

  Budapest VII. kerület
  68 lakásos társasház

  Erkel ház

  Budapest VIII. kerület
  282 lakásos társasház

  Albatrosz

  Budapest XI. Kerület
  63 lakásos társasház

  White Castle

  Budapest XI. Kerület
  110 lakásos társasház

  Duna Terasz

  Budapest XIII. kerület
  362 lakásos társasház

  Sun Palace

  Budapest III. kerület
  553 lakásos társasház
  Szolgáltatásaink

  A társasházkezelést a tulajdonosi szemlélet maximális figyelembevételével szervezzük  megbízható, tapasztalt és minőségi munkát végző szakemberek bevonásával. Elsősorban a költséghatékony megoldásokat helyezzük előtérbe a társasházban végzett javító/karbantartó munkák során. A társasházak működtetését a Társasházi Törvény, a Társasház Alapító Okirata, Szervezeti Működési Szabályzata, és a kapcsolódó jogszabályok alapján végezzük


  Általános tevékenység


  • átvesszük és gondosan megőrizzük az előző közös képviselőtől külön jegyzék szerint átvett, a Társasház működéséhez szükséges okmányokat, terveket, bizonylatokat, valamint egyéb iratokat.
  • elvégezzük a közgyűlés, SZMSZ által meghatározott feladatok végrehajtását, illetve a két közgyűlés között felmerülő olyan feladatokat, melyek nem tartoznak a közgyűlés kizárólagos döntési körébe.
  • körültekintően járunk el a Társasház éves költségvetésének végrehajtása érdekében.
  • gyakoroljuk a Társasház bankszámlái felett a rendelkezési jogosultságot az SZMSZ-ben előírt módon.
  • A közös tulajdon hasznosításának lehetőségét megvizsgáljuk, a Számvizsgáló Bizottsággal egyeztetve a szerződéseket megkötjük.
  • a Társasház épületének műszaki állapotfelmérését rendszeresen elvégezzük, feljegyezzük  és rangsoroljuk az elvégzendő feladatokat, költségbecslést kérünk azokra, valamint szükségesség és a Társasház lehetőségeihez mérten elvégeztetjük azokat. Amennyiben egy feladat elvégzésére nem áll pénzügyi keret a Társasház részéről, de a feladat a Társasház rendes működésének szempontjából halaszthatatlan, rendkívüli közgyűlést kezdeményezünk, ahol a Közgyűlés dönt a továbbiakról.
  • megrendeljük, majd szerződést kötünk a költségvetésben meghatározott munkákra, az elvégzett munkák műszaki tartalmát, és minőségét ellenőr(i)z(tet)jük és az igazolt számlát kiegyenlítjük.
  • gyakoroljuk a Társasház alkalmazottaival kapcsolatban a munkáltatói jogokat.
  • a Számvizsgáló Bizottsággal együttműködve elkészítjük a Társasház éves rendes közgyűlésére a Társasház költségvetési javaslatát, az előző évi költségvetés végrehajtásáról szóló elszámolást a közgyűlési meghívóval együtt a tulajdonostársaknak írásban megküldjük.
  • folyamatosan figyeljük a megjelenő önkormányzati, vagy országos pályázatokat.

   Karbantartás

  • az azonnali hibaelhárítást igénylő feladatok javítási munkáit megrendeljük; rendkívüli közgyűlés összehívása nélkül is a kárelhárításról intézkedünk, akkor is, ha a hibaelhárítás költsége az éves költségvetésben meghatározott keretet meghaladja.

  Kapcsolattartás

  • munkaidőben előre egyeztetett időpontban minden tulajdonos részére biztosítunk fogadóórát, illetve biztosítjuk a hibák, panaszok, bejelentések telefonon, e-mailen, faxon és személyesen való fogadását.
  • A társasházzal kapcsolatos bejelentések kezelésére 24 órás készenléti ügyeletet tartunk, partner cégünk azonnal, vagy 24 órán belül a helyszínre érkezik a hiba jellegéből adódóan annak elhárítására.

  Választható szolgáltatásaink

  Könyvelés

  • biztosítjuk a Társasház gazdasági eseményeivel kapcsolatos könyvvezetési, bérelszámolási, és nyilvántartási munkák elvégzését; határidő betartásával teljesítjük a mérlegbeszámolói, és egyéb, az adóhatóság felé előírt kötelezettségeket.
  • figyelemmel kísérjük a Társasház tulajdonosainak befizetéseit, arról nyilvántartást vezetünk, valamint fellépünk a fizetési késedelembe eső tulajdonosokkal szemben az SZMSZ-ben rögzített feltételek szerint.
  • ellenőrizzük és pénzügyileg rendezzük a Társasház közüzemi számláit. Amennyiben a közös költség összege nem nyújt fedezetet a számlák kifizetésére, közgyűlés összehívását kezdeményezzük.
  • Társasházra specializált könyvelői szoftverünk segítségével naprakészen adunk információt a lakóknak a társasház anyagi helyzetéről, teljes könyveléséről és a lakói folyószámlákról, áttekinthető formában, nemcsak év végén, hanem havonta. A folyószámlák az interneten is elérhetők.
  • mivel házipénztárt nem tartunk fent a Társasházaink részére, így minden tranzakció utalása a Számvizsgáló Bizottság ellenőrzésével és jóváhagyásával kerül kiegyenlítésre.

   

  Jogi képviselet

  • Különböző hatóságok előtt, illetve harmadik személlyel szemben, tapasztalt jogi képviseletet biztosítunk.
  • a kintlévőség kezelés költségei nem terhelik a Társasházat

  További szolgáltatásaink

  • Hibás évek újrakönyvelése
  • Műszaki ellenőr (pl. lakásátvételnél, garanciális reklamációnál)
  • Értékbecslés